Ohjeita apurahojen ja muun taloudellisen tuen hakijoille

Kuopion Isänmaallinen Seura (KIS) pyrkii tukemaan erilaisia Kuopioon ja laveammin muuhunkin Savoon liittyvää perinne- ja kulttuuritoimintaa sekä muita kiinnostavia hankkeita. Opinnäytetöihin seura ei myönnä apurahoja. Tukipäätösten tekemisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi KIS:n johtokunta on laatinut hakijoille joukon ohjeita ja vihjeitä.

Jos kyseessä on tavallinen yleishakemus erilaisiin kulttuuri- ja perinnehankkeisiin tai vastaaviin, kannattaa hakemuksessa kertoa ainakin seuraavat seikat:

  1. Hankkeen nimi, tavoite ja tarkoitus. 
  2. Toteutusaikataulu niin tarkasti kuin mahdollista. 
  3. Mahdollisimman tarkka mutta tiivis toimintasuunnitelma. 
  4. Arvioitu kokonaisbudjetti, muilta tahoilta haettu tai suunnitelluksi harkittu rahoitus sekä KIS:n osuus koko budjetista. 
  5. Hankkeen yhtymäkohdat ja merkitys Kuopiolle, Savolle ja Kuopion Isänmaalliselle Seuralle.

Mahdollisimman tarkan esityksen saa mahtumaan parille liuskalle. Esitä asia ja rahantarve selkeästi, rehellisesti ja realistisesti. KIS ei maksa mitään takautuvia tukia, vaan jokainen hanke arvioidaan ennakoidusti.

Mikäli suunnitelmissa on kirja tai muita julkaisukanavia käyttävä idea, yllä mainittujen asioiden lisäksi selvitä etukäteen ainakin seuraavat asiat:

  1. Tarkka suunnitelma ja kirjan tai muun esityksen nimi. 
  2. Selvitys, kuka tai ketkä ovat tekijöitä, olipa kyseessä kirja tai multimediaesitys. Tekijäryhmästä on mainittava johtava tai vastuullinen henkilö. 
  3. Kirjojen osalta olisi oltava varsin tarkat tiedot teoksen koosta, kuvituksesta, taittoasioista sekä varsin helposti saatava arvio painatuskuluista. Näin on mahdollista hahmottaa koko hankkeen hinta sekä arvioida valmiiden laskemien pohjalta, kuinka suuri KIS:n osuus voisi olla. 
  4. Mikäli kyseessä on suuri ja kallis hanke, on aiheellista kertoa, ketkä tai mitkä muut tahot ovat osallistumassa projektiin. Ilmoita myös muut varmat ja mahdolliset rahoittajatahot (säätiöt, yksityishenkilöt, yhteisöt yms.).

KIS:n johtokunta toteaa ja toivoo, että kaikki hakemukset ovat selkeitä, tiiviitä ja tarkasti harkittuja. Sisällöltään, aikataulultaan ja rahoitukseltaan epämääräiset hakemukset jäävät aina tappiolle, jos rinnalla on selkeä ja hyvin suunniteltu hanke ja siihen liittyvä hakemus. Tämä pätee myös kaikkiin muihin tukihakemuksiin, olipa aihe tahi asia mikä tahansa. Kuopion Isänmaallinen Seura tukee jatkossakin kaikkia mahdollisia hankkeita sääntöjensä ja varojensa puitteissa. Ohjeilla varmistamme, että jokainen tukihakemus saa ehdottomasti tasapuolisen kohtelun, kun pelisäännöt ovat selvät. Kuopion Isänmaallisen Seuran johtokunta